LETNÍ ŠKOLA ČÍNŠTINY VE SVATÉM JANU POD SKALOU

04.04. 2010 Čínská kultura a tradice
ČÍNŠTINA - SVĚT PSANÝ ZNAKY PŘÍSPĚVEK K MULTIKULTURNÍ VÝCHOVĚ

PLÁNOVANÝ TERMÍN JIŽ PÁTÉHO BĚHU KURZU: Semináře se budou konat o letních prázdninách 2010 (první polovina kurzu) a následně o víkendech. Letní škola proběhne ve dnech 10.-20.7.2010, další termíny podle dohody s účastníky. PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉ NÁPLNĚ (ANOTACE) : Kurz je určen pedagogickým pracovníkům a všem dalším zájemcům, kteří mají zájem seznámit se se základy čínského jazyka a písma v kontextu s kulturou a historií Dálného východu. Čínské písmo jako archaický a současně stále živý logosylabický systém je unikátním klíčem k odhalování kořenů čínské kultury, způsobu myšlení a hodnotových žebříčků, které jsou trvalou výzvou pro naše současné kulturní standardy. Náplní kursu je nejen pochopení vzniku, vývoje a způsobu psaní čínských znaků, specifických charakteristik čínštiny (tóny, výslovnost) a seznámení se základními rysy její gramatiky a minimální slovní zásobou, ale i vtažení do světa čínského filosofického myšlení (alternativní překlad Tao-te-ťingu), literárního výrazu (překlady čínské poezie) a náboženských a kulturních představ a tradic. Součástí kursu jsou nejen původní ukázky (nahrávky rodilých mluvčích, čínských písní), ale i praktický nácvik a metodika. Poznání kulturních kořenů Dalného východu je přínosem pro budování našich kulturních kompetencí a zdrojem poznatků pro multikulturní výchovu. ODBORNÝ GARANT: PhDr. Rostislav Fellner, CSc. Jako hostující lektoři se zúčastní též někteří naši přední sinologové. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ : Semináře budou probíhat v budově Svatojánské koleje - vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou, okr. Beroun: denně 4-5 hod. kursu, 2 hod. samostudium, 2 hod. volno (výlet), případně 2-3 hod. přednáška hosta s možnými variacemi. K dispozici je přednáškový sál, počítačová učebna s možností využívat multimediální pomůcky a internet. ZPŮSOB VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE : Kurs byl původně akreditován jako čtyři navazující pětidenní semináře, ale lze jej po dohodě s účastníky realizovat též při víkendových setkáních. Účastníci obdrží na konci posledního setkání osvědčení o absolvování kursu, a to absolvují-li alespoň 75 % seminářů. Program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 19 579/2008-25-443 jako vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Přihlášky a informace obratem: info@svatojanskakolej.cz

admin

Další články

Proč se české nevěsty strojí do bílých šatů? Protože je to barva čistoty. Proč smuteční hosté chodí v černé? Protože je to barva smrti a zármutku. Podobně zelená symbolizuje pro Evropany naději a nový život, červená lásku a blankytná nevinnost. Stejně významné jsou barvy i v Číně. Některé významy a způsoby jejich použití se ale od evropských liší.

V Číně byla Nobelova cena vždy ostře sledována jako výraz světového uznání národním literaturám. Skutečnost, že se této pocty až do minulého týdne nedostalo žádnému spisovateli z Číny, se vší její bohatou literární tradicí a významem, přičítaným slovesným uměním, byla pro čínské intelektuály trpkou připomínkou neplnoprávného postavení jejich vlasti na pomyslné stupnici světových kultur v moderní době.

Letos v létě uplynulo vice než sto let od boxerského povstání v severní Číně a jeho potlačení spojenými armádami osmi mocností (Evropa, USA a Japonsko). Kulaté výročí této významné, ale na Západě polozapomenuté historické epizody prošlo vcelku bez povšimnutí, dokud na ně neupozornila jiná kontroverzní, symbolikou nabitá událost: 1. října, v den 51. výročí založení ČLR (a na svátek sv. Terezie z Lisieux, patronky misionářů), vyhlásil papež Jan Pavel II. kanonizaci 120 nových světců z Číny,…

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.