Důležité informace

Časová pásma a letní čas

Při cestování do Číny, ale i při komunikaci s kýmkoli, kdo se nachází v číně, je vhodné znát následující fakta:

Celá Čína leží v jediném časovém pásmu. Narozdíl od ČR a většiny evropských zemí se v Číně nepoužívá letní čas. Oproti světovému času (GMT) je čínský čas posunut o 8 hodin kupředu (tj. GMT+8). Vzhledem k času v ČR je tedy čínský čas posunut o 7 hodin v zimě a o 6 hodin v době letního času.

Níže zobrazovaný čas je skutečným čínským časem za předpokladu, že hodiny na vašem počítači jsou správně seřízeny.

Místní čas

Praha
Peking

Důležité odkazy

Čínský jazyk

Výslovnost čínštiny - Zde najdete kompletni přehled výslovnosti všech čínských slabik včetně jejich akustické podoby! Mimochodem, výukový materiál University of Vermont, který najdete na týchž stránkách, také není k zahození.

Výuka čínštiny - Kurzy a školení jsou určeny zejména pro manažery a obchodníky, kteří si uvědomují obtížnost obchodního jednání v jiném kulturním prostředí.

Čínský slovník - pinyin a flashcards

Čínský slovník - on line slovník NCIKU (Beijing DFHL Co. Ltd.)

Výslovnost čínských slabik I. - K procvičení výslovnosti čínských slabik lze praktikovat i zde.

Čínský slovník - on line slovník - dict.cn - Indiana University

Poradenství na čínském trhu

China Consulting, s.r.o. - Poradenská společnost zaměřená na pomoc zejména českým firmám v pronikání na čínský trh.

Ekonomika

Economist - shrnutí obecných ekonomických ukazatelů o Číně s množstvím odkazů - Asi nejkompaktnější a nejobjektivnější aktuální informace o čínské ekonomice jaké jsou k dispozici na internetu.

IMF (Mezinárodní měnový fond ) - aktuální a objektivní analýzy čínské ekonomiky - Analytičtěji zaměřené aktuality z čínské ekonomiky mapující desetiletí ekonomického rozvoje ČLR až po současnost.

China Statistical Data - aktuální statistická data nejen čínské ekonomiky - Zpracování dat čínskou statistickou službou podléhá politické kontrole, nicméně je precizní a pro kompilaci nebo porovnání s nezávislejšími zdroji je užitečné.

Čínské ekonomické ukazatele podle Číny - HDP a jeho struktura, struktura nár. rozpočtu, zadluženost, spotřeba domácností a mnoho dalších údjů o průmyslu, zemědělství, bankovním sektoru, telekomunikácích atd.

Mapy

Mapa Číny - Mapy jednotlivých regionů Číny se základními informacemi. Setříděno dle oficiálních priorit a dle čínského vidění světa. Zeměpisné, kulturní a hospodářské informace podle relevance sestavené Číňany samotnými

Reklama

Ukázky reklamní tvorby - Obrazový on-line archiv reklam v různých čínských městech

Čínské horoskopy

Čínské horoskopy - Čínské horoskopy a čínské jméno

Státní instituce

Generální konzulát České republiky v Hongkongu

Velvyslanectví ČLR v Praze - Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze.

Velvyslanectví ČR v Pekingu - Velvyslanectví České republiky v Čínské lidové republice.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Orientální ústav AV ČR - Výzkum a studium jazyků, dějin a kultury zemí Asie a Afriky.

Diskusní fóra o Číně

Diskusní skupina o Číně v ruštině (kultura, historie, ekonomika, politika...) - Asi nejkomplexnější diskusní skupina na cokoliv spojeného s Čínou v ruštině. Pokud váš počítač zobrazuje azbuku, tak je možné po přihlášení komunikovat na různá témata související s Čínou

Charita

ČOKOLÁDOVÉ DĚTI, o.p.s. - Být jiný není jednoduché. Dokonce je to často hodně těžké. Obecně prospěšná společnost ČOKOLÁDOVÉ DĚTI, o.p.s. chce pomáhat dětem, nejen malým Afročechům, k integraci do většinové společnosti.

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.