O KNIZE: Lin Wen-yüeh: Devět zastavení s čínskou básní

25.05. 2009 Čínská kultura a tradice
Cyklus pražských přednášek o klasické čínské poezii, které profesorka Národní tchajwanské univerzity přednesla v květnu a červnu 1999 na Karlově univerzitě.

Lin Wen-yüeh patří k nejvýznamnějším žijícím znalcům poezie období Šesti dynastií (3.-6. stol. n. l.). Paní Lin ve svých přednáškách zaměřila na dva nejvýraznější básnické žánry té doby - přírodní lyriku a básně o krásných ženách. Podrobně zde představila zejména klasika přírodní lyriky Sie Ling-jüna (385-433) a posléze se věnovala osmi méně známým dvorským autorům z 5.-6. stol. Kniha obsahuje krátký historický úvod a podrobné rozbory básní, na nichž paní Lin dokumentuje velkolepost neprávem opomíjeného období dějin čínské literatury. Přednášky přeložila a edičně připravila Olga Lomová.

Martin Kříž

Další články

Proč se české nevěsty strojí do bílých šatů? Protože je to barva čistoty. Proč smuteční hosté chodí v černé? Protože je to barva smrti a zármutku. Podobně zelená symbolizuje pro Evropany naději a nový život, červená lásku a blankytná nevinnost. Stejně významné jsou barvy i v Číně. Některé významy a způsoby jejich použití se ale od evropských liší.

V Číně byla Nobelova cena vždy ostře sledována jako výraz světového uznání národním literaturám. Skutečnost, že se této pocty až do minulého týdne nedostalo žádnému spisovateli z Číny, se vší její bohatou literární tradicí a významem, přičítaným slovesným uměním, byla pro čínské intelektuály trpkou připomínkou neplnoprávného postavení jejich vlasti na pomyslné stupnici světových kultur v moderní době.

Letos v létě uplynulo vice než sto let od boxerského povstání v severní Číně a jeho potlačení spojenými armádami osmi mocností (Evropa, USA a Japonsko). Kulaté výročí této významné, ale na Západě polozapomenuté historické epizody prošlo vcelku bez povšimnutí, dokud na ně neupozornila jiná kontroverzní, symbolikou nabitá událost: 1. října, v den 51. výročí založení ČLR (a na svátek sv. Terezie z Lisieux, patronky misionářů), vyhlásil papež Jan Pavel II. kanonizaci 120 nových světců z Číny,…

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.