O KNIZE: Lu Jü - Klasická kniha o čaji

17.05. 2008 Čínská kultura a tradice
Pití čaje má v Číně tisíciletou tradici. Podle legendy jeho léčebné a stimulující účinky objevil již někdy kolem r. 3000 př. n. l. legendární císař Šen-nung, zvaný Božský oráč.

Historicky doloženo je pití čaje v 12. stol. př. n. .l, v jihozápadní Číně, kde jej i poprvé začali pěstovat. Podle pozdější japonské zenové tradice jako první pil čaj indický mnich Bódhidharma, jenž v 6. stol. přinesl do Číny meditativní buddhistickou školu čchan/zen. Japonští zenoví mniši později uctívali svého mistra obřadným pitím čaje před jeho sochou a významně se tak spolupodíleli na rozvoji čajového obřadu. Lu Jü (733-804), čínský literát a čajový mistr z období dynastie Tchang, ve své knize Čcha-ťing jako první shromáždil a utřídil všechny tehdejší znalosti o původu, pěstování, sběru, zpracování, přípravě i způsobech pití čaje. Jeho dílo tak sehrálo klíčovou úlohu při formování rafinované čajové kultury, která dnes oslovuje i nás, "západní barbary". Doplněno dobovým komentářem. Přeložila a předmluvou opatřila Olga Lomová. "Dlouhodobé požívání čaje dodává člověku sílu a dobrou mysl." (Šen-nung) "Lepší tři dny bez jídla, než jeden den bez čaje." (staré čínské přísloví)

Martin Kříž

Další články

Proč se české nevěsty strojí do bílých šatů? Protože je to barva čistoty. Proč smuteční hosté chodí v černé? Protože je to barva smrti a zármutku. Podobně zelená symbolizuje pro Evropany naději a nový život, červená lásku a blankytná nevinnost. Stejně významné jsou barvy i v Číně. Některé významy a způsoby jejich použití se ale od evropských liší.

V Číně byla Nobelova cena vždy ostře sledována jako výraz světového uznání národním literaturám. Skutečnost, že se této pocty až do minulého týdne nedostalo žádnému spisovateli z Číny, se vší její bohatou literární tradicí a významem, přičítaným slovesným uměním, byla pro čínské intelektuály trpkou připomínkou neplnoprávného postavení jejich vlasti na pomyslné stupnici světových kultur v moderní době.

Letos v létě uplynulo vice než sto let od boxerského povstání v severní Číně a jeho potlačení spojenými armádami osmi mocností (Evropa, USA a Japonsko). Kulaté výročí této významné, ale na Západě polozapomenuté historické epizody prošlo vcelku bez povšimnutí, dokud na ně neupozornila jiná kontroverzní, symbolikou nabitá událost: 1. října, v den 51. výročí založení ČLR (a na svátek sv. Terezie z Lisieux, patronky misionářů), vyhlásil papež Jan Pavel II. kanonizaci 120 nových světců z Číny,…

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.