Kurzy čínštiny pro začátečníky, dospělé i děti, na Taiji Akademii v Praze

26.01. 2011 Čínská kultura a tradice
Náplní kurzu "Výuka čínštiny" je nejen praktický jazyk, moderní čínština, ale i částečně pochopení vzniku, vývoje a způsobu psaní čínských znaků, specifických charakteristik čínštiny (tóny, výslovnost) a seznámení se se základními rysy její gramatiky a tvoření slovní zásoby, ale i vtažení do světa čínského filosofického myšlení, literárního výrazu a náboženských či kulturních představ a tradic.

Co?

Výuka čínského jazyka slovem i pismem pro začátečníky probíhá 1 x 60 minut týdně a maximální počet studentů ve skupině je 15 a kurzy probíhajív termínech: Nyní nově v nabídce:

"Čínština v 10 lekcích pro přežití "

(kurz zaměřený na „evropské barbary“ před cestou do Číny)

Kdy?

Předběžný termín (bude upřesněn po informační schůzce) je

STŘEDA 17 - 18 hod STŘEDA 18 - 19 hod STŘEDA 19 - 20 hod

(po dohodě lze i individuálně!!!)

ukázková hodina+informační schůzka vždy první středu v měsíci v 19h

Kurzy pro začátečníky začínají vždy na začátku běžného kvartálu (po dohodě lze i individuálně!!!)

Kde?

Kurzy čínštiny probíhájí na adrese: Taiji Akademie Polská 1, 120 00 Praha 2 Riegrovy sady 3. patro budovy TJ Sokol Vinohrady

Jak?

* Výuka je silně interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách důraz je kladen na rozvoj jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) gramatika je vyučována v kontextu a důraz je kladen na řízenou konverzaci. * Lektoři kurzů předpokládají tzv. presumpci viny, tedy nevyžadují (i když vítají) důkladnou domácí přípravu a soustavné opakování a procvičování gramatických jevů a slovní zásoby.

Struktura kurzů:

1) Čínská gramatika, fonetika a konverzace 2) Čínské znakové písmo (radikály, determinativy) 3) Transkripce čínštiny (pinyin) 4) Strukturální, modální částice a numerativy 5) Seznamování, jména a povolání (národy a národnosti) 6) Pozdravy a tzv."small talk" (jak se jmenujete, odkud jste, jak se máš?) 7) Čísla a časová slova (dnes, včera...), datum 8) Nahlédnutí do čínské etikety, kultury a kuchyně

Proč?

Poznání kulturních kořenů Dalného východu je zásadním přínosem pro budování našich kulturních kompetencí a zdrojem poznatků pro multikulturní výchovu.

Jak na to?

Více informací buď na Taiji Akademii recepce: tel.: +420 222 253 630 tel.: +420 728 469 942

Anebo přímo u lektora:

email: martin.kriz@cinsky.cz tel: +420 602 180 980 Video pro zasmani :) Martin Kriz v Uvolnete se prosim Jan Kraus vyuka lekce cinstiny 1. dil 30. 05. 2008

www.cinsky.cz
umime@cinsky.cz

More articles

Proč se české nevěsty strojí do bílých šatů? Protože je to barva čistoty. Proč smuteční hosté chodí v černé? Protože je to barva smrti a zármutku. Podobně zelená symbolizuje pro Evropany naději a nový život, červená lásku a blankytná nevinnost. Stejně významné jsou barvy i v Číně. Některé významy a způsoby jejich použití se ale od evropských liší.

V Číně byla Nobelova cena vždy ostře sledována jako výraz světového uznání národním literaturám. Skutečnost, že se této pocty až do minulého týdne nedostalo žádnému spisovateli z Číny, se vší její bohatou literární tradicí a významem, přičítaným slovesným uměním, byla pro čínské intelektuály trpkou připomínkou neplnoprávného postavení jejich vlasti na pomyslné stupnici světových kultur v moderní době.

Letos v létě uplynulo vice než sto let od boxerského povstání v severní Číně a jeho potlačení spojenými armádami osmi mocností (Evropa, USA a Japonsko). Kulaté výročí této významné, ale na Západě polozapomenuté historické epizody prošlo vcelku bez povšimnutí, dokud na ně neupozornila jiná kontroverzní, symbolikou nabitá událost: 1. října, v den 51. výročí založení ČLR (a na svátek sv. Terezie z Lisieux, patronky misionářů), vyhlásil papež Jan Pavel II. kanonizaci 120 nových světců z Číny,…

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.