16. 4. 2021 | 12:23:09
Výběr jazykové verze
cs csen encn cn
Nové články
E-mail
Login
Heslo
Počasí
Měnové kurzy
$l
1 CNY = 3,316 Kč
$l
1 EUR = 25,890 Kč
$l
1 USD = 21,837 Kč
Zdroj: ČNB
Aktualizace: 16. 4. 2021
Čas
Peking:
Praha:
Dnes se událo v Číně
Technology by DANTEM

 

LETNÍ ŠKOLA ČÍNŠTINY VE SVATÉM JANU POD SKALOU

Čínská kultura a tradice - 4. 4. 2010 - ČÍNŠTINA - SVĚT PSANÝ ZNAKY PŘÍSPĚVEK K MULTIKULTURNÍ VÝCHOVĚ

foto

PLÁNOVANÝ TERMÍN JIŽ PÁTÉHO BĚHU KURZU:

Semináře se budou konat o letních prázdninách 2010 (první polovina kurzu) a následně o víkendech. Letní škola proběhne ve dnech 10.-20.7.2010, další termíny podle dohody s účastníky.

PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉ NÁPLNĚ (ANOTACE) :

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům a všem dalším zájemcům, kteří mají zájem seznámit se se základy čínského jazyka a písma v kontextu s kulturou a historií Dálného východu. Čínské písmo jako archaický a současně stále živý logosylabický systém je unikátním klíčem k odhalování kořenů čínské kultury, způsobu myšlení a hodnotových žebříčků, které jsou trvalou výzvou pro naše současné kulturní standardy. Náplní kursu je nejen pochopení vzniku, vývoje a způsobu psaní čínských znaků, specifických charakteristik čínštiny (tóny, výslovnost) a seznámení se základními rysy její gramatiky a minimální slovní zásobou, ale i vtažení do světa čínského filosofického myšlení (alternativní překlad Tao-te-ťingu), literárního výrazu (překlady čínské poezie) a náboženských a kulturních představ a tradic. Součástí kursu jsou nejen původní ukázky (nahrávky rodilých mluvčích, čínských písní), ale i praktický nácvik a metodika. Poznání kulturních kořenů Dalného východu je přínosem pro budování našich kulturních kompetencí a zdrojem poznatků pro multikulturní výchovu.

ODBORNÝ GARANT:

PhDr. Rostislav Fellner, CSc. Jako hostující lektoři se zúčastní též někteří naši přední sinologové.

ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ :

Semináře budou probíhat v budově Svatojánské koleje - vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou, okr. Beroun: denně 4-5 hod. kursu, 2 hod. samostudium, 2 hod. volno (výlet), případně 2-3 hod. přednáška hosta s možnými variacemi. K dispozici je přednáškový sál, počítačová učebna s možností využívat multimediální pomůcky a internet.

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE :

Kurs byl původně akreditován jako čtyři navazující pětidenní semináře, ale lze jej po dohodě s účastníky realizovat též při víkendových setkáních. Účastníci obdrží na konci posledního setkání osvědčení o absolvování kursu, a to absolvují-li alespoň 75 % seminářů.

Program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 19 579/2008-25-443 jako vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přihlášky a informace obratem: info@svatojanskakolej.cz

admin

Vytisknout článek

© Copyright Cinsky.cz 2005-2021